OEM


​​SpeXX-work: your specifications, our work

Na een lang ontwikkeltraject bent u tot een gedetailleerd pakket van eisen gekomen. Vervolgens wilt u samenwerken met een professionele en vooral ook betrouwbare partner die uw product kan realiseren. De keuze voor een partner die aan die kenmerken voldoet, is van doorslaggevende betekenis voor het uiteindelijke welslagen van uw product in de markt. 

Meldon heeft alle kennis en ervaring in huis om volledig tegemoet te komen aan de specificaties die u tijdens het voortraject heeft vastgesteld. Om dat doel te bereiken, onderhouden de medewerkers van onze business unit SpeXX-work op regelmatige en intensieve basis contact met u, waardoor tegelijkertijd een heldere productafstemming ontstaat.