Milieu


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Meldon werkt met een uitgebreid kwaliteitsmanagementsysteem. Dit wordt aangevuld met een milieusysteem volgens NEN EN ISO 14001, dat wordt nageleefd en regelmatig wordt geüpdatet.

Milieu speelt een belangrijke rol binnen de Meldon bedrijfspolitiek. Er wordt zeer nauwkeurig gelet op maatregelen die kunnen worden getroffen om de vervuiling van lucht, water en grond zo gering mogelijk te houden. Deze milieuaspecten hebben voor Meldon dezelfde prioriteit als andere bedrijfspolitieke doelen. Naast dit milieuaspect wil Meldon ook haar steentje bijdragen als het gaat om de maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de regio Nieuw-Bergen.

Enkele voorbeelden van deze milieuaspecten en verantwoordelijkheden zijn:

  • Klimaatneutraal/CO2 neutraal produceren
  • Afvalscheiding
  • Naar 100% digitale beschikbaarheid van interne metingen, grafieken, rapporten etc.
  • Faciliteren van rondleidingen voor basisscholen
  • Aanbieden van stage- en afstudeerplekken
  • Sponsoring van lokale sportverenigingen