Milieu


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Meldon werkt met een uitgebreid kwaliteitsmanagementsysteem. Dit wordt aangevuld met een milieusysteem volgens NEN EN ISO 14001, dat wordt nageleefd en regelmatig wordt geüpdatet.

Milieu speelt een belangrijke rol binnen de Meldon bedrijfspolitiek. Er wordt zeer nauwkeurig gelet op maatregelen die kunnen worden getroffen om de vervuiling van lucht, water en grond zo gering mogelijk te houden. Deze milieuaspecten hebben voor Meldon dezelfde prioriteit als andere bedrijfspolitieke doelen. Naast dit milieuaspect wil Meldon ook haar steentje bijdragen als het gaat om de maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de regio Nieuw-Bergen.

Enkele voorbeelden van deze milieuaspecten en verantwoordelijkheden zijn:

  • Afvalscheiding
  • Faciliteren van rondleidingen voor basisscholen
  • Aanbieden van stage- en afstudeerplekken
  • Sponsoring van lokale sportverenigingen