Engineering


De activiteiten van Meldon zijn in drie productgroepen te verdelen:

  • kunststoffen
  • extrusiegereedschap
  • kunststofprofielen

Meldon gebruikt de synergie, die uit deze drie productgroepen ontstaat, om het optimale kunststofprofiel te extruderen. Aan het begin van ieder project wordt een verantwoordelijke projectleider aangewezen, die een multidisciplinair team terzijde staat. De samenstelling van dit team is afhankelijk van de klantspecificaties van het uiteindelijke kunststofprofiel.

De projectleider heeft een groot aantal van de nieuwste softwarepakketten en engineeringapparatuur ter beschikking. Vanaf de eerste brainstormsessie tot aan de productiestart is onze projectleider uw aanspreekpartner voor al uw technische vragen. Daarbij treedt Meldon als co-engineeringpartner op en brengt bovendien tientallen jaren ervaring en uitgebreide kennis uit de industrie met zich mee ten behoeve van uw project.

Ga terug naar de vorige pagina