Competenties


De kerncompetenties van Meldon zijn in drie activiteiten te verdelen:

  • Kunststoffen
  • Extrusiegereedschap
  • Kunststofextrusie

Meldon gebruikt de synergie die uit deze drie activiteiten ontstaat, om uiteindelijk het optimale kunststofprofiel te extruderen. Aan het begin van ieder project wordt een verantwoordelijke projectleider aangewezen, die een multidisciplinair team terzijde staat. De samenstelling van dit team is afhankelijk van de klantspecificaties van het uiteindelijke kunststofprofiel.

De projectleider heeft een groot aantal van de nieuwste softwarepakketten en engineeringapparatuur ter beschikking. Vanaf de eerste brainstormsessie tot aan de productiestart is onze projectleider uw aanspreekpartner voor al uw technische vragen. Daarbij treedt Meldon als co-engineeringpartner op en brengt bovendien tientallen jaren ervaring en uitgebreide kennis uit de industrie met zich mee ten behoeve van uw project.

 

Kunststofontwikkeling

Het functioneren van een extrusieprofiel is in grote mate afhankelijk van de kunststoffen waarvan het is gemaakt. Daarom modificeert Meldon alle kunststofsoorten zelf en ontwikkelt en produceert Meldon haar eigen PVC-compounds en granulaat.

Omdat zowel de ontwikkelings-, test- en productiefaciliteiten intern voorhanden zijn, kunnen wij in nauwe samenwerking met u de ideale receptuur voor al uw specifieke profielwensen ontwikkelen. Als u met het resultaat van het ontwikkelingstraject tevreden bent, wordt vervolgens de kunststof door middel van een CNC-gestuurd proces geproduceerd.

Kwaliteitseisen met betrekking tot kleur, UV-bestendigheid, transparantie, elasticiteit, hardheid en levensduur worden daarbij online en offline gewaarborgd.

 

Gereedschapsontwikkeling

Voor het extrusieproces zijn o.a. een matrijs en koelkalibers nodig. Deze zijn uniek voor elk profiel en worden aangepast bij elke geometrische verandering. Het gereedschap en de unieke apparatuur zijn productievereisten en worden bij Meldon in de eigen gereedschapsafdeling ontwikkeld en geproduceerd.

Voor de ontwikkeling en conversie van deze unieke gereedschappen en koelkalibers gebruikt Meldon moderne software en apparatuur, zoals CAD-CAM werkstations, CNC-gestuurde draadvonkmachines, CNC-gestuurde bewerkingscentra, digitaal gestuurde testlijnen etc.

De interne gereedschapsproductie levert voor Meldon knowhow op, die het mogelijk maakt de doorlooptijd, de flexibiliteit en de uiteindelijke kwaliteit van het profiel aanzienlijk te beïnvloeden en te verbeteren.

 

Extrusie

Kunststofextrusie kenmerkt zich door het omvormen van gesmolten kunststof tot een eindeloos profiel, dat kan worden ingekort tot de gewenste maat.In een extruder worden het granulaat of de kunststofkorrels omgevormd tot een gesmolten massa. Deze massa wordt met behulp van een schroef door een matrijs geperst. Door de extrusiemachine neemt de gesmolten massa de vorm van het gewenste, eindeloze profiel aan. Bij multi componenten extrusie worden profielen van verschillende materialen geëxtrudeerd, bijvoorbeeld mono-, co-, tri- of quadextrusies.

Naar wens kan Meldon, zowel offline als inline, de productielijn voorzien van specifieke bewerkingen, zoals stansen, het integreren van metaalinlagen of kunststofinlagen (bijv. magneetstrips, aluminiumstrips of strekzekeringen), het aanbrengen van plakstrips, flock tape of scheidingsfolie, de opdruk van tekst en fabrieksmerk, etc.

 

Logistiek

Het creëren van logistieke processen neemt bij Meldon een bijzondere plaats in. Kostenbesparing is niet enkel een kwestie van economisch inkopen en efficiënt produceren. Kostenbesparing is ook een kwestie van goed op elkaar afgestemde, logistieke processen.

Door intensieve communicatie met klanten en leveranciers bereikt Meldon optimale voorraadniveaus, korte levertijden, een hoge servicestandaard, elektronische data uitwisseling (EDI) en tevens een efficiënte inzet van de capaciteit.

Meldon gaat direct op uw wensen in en houdt daarbij rekening met uw eisen ten aanzien van minimale magazijnvoorraad, verpakking, verzending, etc.